Dysatis

Loonwaardebepaling

Bij Wajong, Participatiewet en Ziektewet

Per 1 juli 2021 is de methodiek van de loonwaarde metingen gewijzigd. In samenwerking met werkgevers, werknemers, gemeenten en UWV en loonwaardedeskundigen is deze nieuwe methodiek nauwkeurig opgezet. 

Tot 1 juli waren systemen leidend, de systemen van verschillende leveranciers waren gecertificeerd door Blik op Werk. Vanaf 1 juli zijn de mensen leidend, de professionals die de loonwaardemetingen uitvoeren. Een deskundige voert metingen uit ongeacht of en welk systeem hiervoor wordt gebruikt. De professional is verantwoordelijk voor een gedegen rapportage, exacte meting en advies.

Onze deskundigen worden op basis van de Uniforme Loonwaarde Methode opgeleid en gecertificeerd. Wij hebben jarenlange ervaring met het uitvoeren van loonwaardebepalingen.

Wij hebben respect en begrip voor alle belangen, die van u, de werkgever en de werknemer, maar wij verliezen nooit het doel uit oog; een objectieve exacte loonwaardemeting. Daar heeft iedereen recht op.

Wilt u meer weten of een loonwaardebepaling aanvragen? Neem dan gerust contact met ons op.